Konferencja “Bioetyka a zdrowie publiczne” (Warszawa, 9-10 XII 2016)

By | 28/10/2016

Bioetyka a zdrowie publiczneKomitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Oddział International Network of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) dziękują uczestnikom konferencji naukowej „Bioetyka a zdrowie publiczne” poświęconej etycznym, a także społecznym, kulturowym i prawno-finansowym aspektom promocji i ochrony zdrowia publicznego. Konferencja odbyła się w dniach 9-10 grudnia 2016 roku w  Warszawie w Pałacu Staszica. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Henk ten Have MD PhD –  Dyrektor Center for Healthcare Ethics w Duquesne University w Pittsburgu (USA), a w latach 2003-2010 dyrektor the Division of Ethics of Science and Technology UNESCO. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ