Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyczne i społeczne aspekty parametryzacji w nauce”

Konferencja KEN

Organizatorzy (Komitet Etyki w Nauce PAN oraz Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego) zapraszają studentów, absolwentów i sympatyków Bioetyki UW na konferencję: „Etyczne i społeczne aspekty parametryzacji w nauce”

WSTĘP WOLNY

Termin: 28-29 października 2016 r.

Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie

Cel i tematyka konferencji 

Od chwili jej wprowadzenia parametryczna ocena jednostek naukowych i naukowców budziła wiele dyskusji. Pojawiały się obawy, że ocena nie docenia merytorycznej strony badań naukowych, zniechęca do oryginalności i kreatywności. Formułowano też nadzieje, że pozwoli ona na zobiektywizowanie oceny jednostek i naukowców oraz zachęci do większej aktywności naukowej. W ciągu ostatnich lat badacze polscy mieli okazję nabyć doświadczeń związanych z parametryzacją i skonfrontować swoje obawy i nadzieje z rzeczywistością.

Tematami wiodącymi konferencji będzie wpływ parametryzacji na kariery naukowców i etos badacza oraz jej skutki dla organizacji pracy jednostek naukowych.

Więcej informacji: Strona Komitetu Etyki w Nauce