Rekrutacja

I tura rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 05 czerwca do 2 lipca 2017 (23:59). Rozmowy kwalifikacyjne: 4-5 lipca 2017.

Szczegóły i harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

II tura przyjęć zostanie uruchomiona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze: rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 10 lipca do 10 września 2017 (23:59). Rozmowy kwalifikacyjne: 12-13 września 2017.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku studiów (albo też uzyskają taki dyplom przed dniem wydania decyzji o przyjęciu na studia na kierunku bioetyka). Szczególnie zapraszamy absolwentów studiów z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych oraz nauk o kulturze fizycznej.

Czekamy na kandydatów, którzy:

  • mają świadomość problemów etycznych, jakie rodzi dynamiczny rozwój nauk biomedycznych, i dostrzegają potrzebę refleksji  na ich temat;
  • doceniają znaczenie uwarunkowań  moralnych, społeczno-kulturowych, prawnych i polityczno-ekonomicznych dla kształtu praktyki medycznej oraz rozwoju wiedzy i techniki biomedycznej;
  • są otwarci na dyskusję i lubią się uczyć;
  • doceniają wartość pracy w środowisku interdyscyplinarnym;
  • posługują się językiem angielskim na poziomie B2 w sposób umożliwiający aktywny udział w zajęciach akademickich prowadzonych w tym języku.