Lista lektur

Przed stawieniem się na rozmowę kwalifikacyjną, kandydat ma obowiązek wybrać dwie lektury bioetyczne (artykuły) z poniższej listy. Każda z wybranych lektur powinna dotyczyć innej problematyki etycznej (np. jedna etyki prokreacyjnej, a druga etyki badań naukowych). Kandydat powinien przygotować się do dyskusji na temat wybranych przez siebie tekstów.

Pojęcie zdrowia i choroby

 • Z. Szawarski, Dwa rodzaje wiedzy medycznej, [w:] Z. Szawarski, „Mądrość i sztuka leczenia”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 67-83.
 • T. Szasz, The myth of mental illness, “American Psychologist” 1960, vol. 15, nr 2, s. 113-118.

Etyka kliniczna

 • P. Łuków, Komu jest potrzebny kodeks etyki lekarskiej, „ISF Diametros” 2007, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=72. 4.
 • J. Savulescu, Conscientious Objection in Medicine, „BMJ British Medical Journal” 2006 (332)7536, s. 294-297.

Etyka prokreacyjna

 • M.A. Warren, O moralnym i prawnym statusie aborcji [w:] „Początki ludzkiego życia”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 197-214.
 • R.M. Hare, Abortion and the golden rule, „Philosophy and Public Affairs” 1975 (4)3, s. 201-222.

Etyka końca życia

 • D. Marquis, Słabość argumentu za legalizacją samobójstwa z pomocą lekarza, [w:] „Wokół śmierci i umierania”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2009, s. 303-318.
 • D.W. Brock, Active voluntary euthanasia, „The Hastings Center Report” 1992, vol. 22, nr 2, s. 10-22.

Etyka nowych biotechnologii

 • D.W. Brock, Klonowanie ludzi: ocena etycznych argumentów za i przeciw, [w:] „Czy powstanie klon człowieka? Fakty i fantazje”, red. M. Nussbaum, C. Sunstein, Warszawa, Diogenes 2000: 151-176.
 • J. Savulescu, B. Foddy, M. Clayton, Why we should allow performance enhancing drugs in sport, „British Journal of Sports Medicine” 2004, vol. 38, nr 6, s. 366-70.

Etyka środowiskowa

 • P. Singer, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, „Etyka” 1980, vol. 18, s. 49-61.
 • A. Leopold, Land ethics, [w:] „Ethics in Practice. An Anthology” 2. Ed., red. H. LaFollette, Blackwell Publishers. 631-639.

Etyka badań naukowych

 • H. Jonas, Filozoficzne refleksje na temat eksperymentów z udziałem ludzi, [w:] „Badania z udziałem ludzi”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2011, s. 333-354.
 • J. Harris, Scientific research is a moral duty, „Journal of Medical Ethics” 2005, vol. 31, s. 242-248.