Wykładowcy

prof. dr hab. Paweł Łuków – kierownik studiów Bioetyka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: etyka, bioetyka, etyka kliniczna
email: lp.ud1519353328e.wu@1519353328wokul1519353328.w.p1519353328

 

dr Anna Alichniewicz
Zakład Bioetyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dziedzina: bioetyka; filozofia medycyny; tanatologia; fenomenologia cielesności
email: lp.zd1519353328ol.de1519353328mu@zc1519353328iwein1519353328hcila1519353328.anna1519353328

dr Wojciech J. Bober
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka nowych technologii
email: lp.ud1519353328e.wu@1519353328rebob1519353328jw1519353328

dr hab. Maria Boratyńska
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: prawo cywilne, prawo medyczne
email: lp.ud1519353328e.wu.1519353328aipw@1519353328aksny1519353328tarob1519353328.m1519353328

prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka środowiska naturalnego
email: lp.ud1519353328e.wu@1519353328akcin1519353328rogna1519353328oj1519353328

prof. dr hab. Jacek Hołówka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia analityczna, bioetyka
email: lp.ud1519353328e.wu@1519353328akwol1519353328oh.j1519353328

mgr Emilia Kaczmarek
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka farmabiznesu, dydaktyka etyki
email: moc.l1519353328iamg@1519353328keram1519353328zcak.1519353328aklim1519353328e1519353328

dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: nauki polityczne

prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: socjologia i antropologia medycyny
email: lp.ud1519353328e.wu@1519353328zciwo1519353328klaw-1519353328akswo1519353328kdar.1519353328m1519353328

dr Joanna Różyńska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka prokreacyjna, etyka badań naukowych
email: lp.ud1519353328e.wu@1519353328aksny1519353328zor.j1519353328; moc.l1519353328iamg@1519353328aksny1519353328zorj1519353328

prof. UW dr hab. Magdalena Środa
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka społeczna i polityczna

dr Rafał Wonicki 
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka
email: lp.ud1519353328e.wu@1519353328ikcin1519353328owlaf1519353328ar1519353328

mgr Katarzyna Chludzińska – koordynator ds. praktyk/opiekun studentów I roku
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: moc.l1519353328iamg@1519353328ksniz1519353328dulhc1519353328.k1519353328

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki – koordynator ds. IT
doktorant – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członek Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: lp.ik1519353328ceiwz1519353328dein-1519353328aliwa1519353328z@buk1519353328aj1519353328