Wykładowcy

prof. dr hab. Paweł Łuków – kierownik studiów Bioetyka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: etyka, bioetyka, etyka kliniczna
email: lp.ud1511291008e.wu@1511291008wokul1511291008.w.p1511291008

 

dr Anna Alichniewicz
Zakład Bioetyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dziedzina: bioetyka; filozofia medycyny; tanatologia; fenomenologia cielesności
email: lp.zd1511291008ol.de1511291008mu@zc1511291008iwein1511291008hcila1511291008.anna1511291008

dr Wojciech J. Bober
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka nowych technologii
email: lp.ud1511291008e.wu@1511291008rebob1511291008jw1511291008

dr hab. Maria Boratyńska
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: prawo cywilne, prawo medyczne
email: lp.ud1511291008e.wu.1511291008aipw@1511291008aksny1511291008tarob1511291008.m1511291008

prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka środowiska naturalnego
email: lp.ud1511291008e.wu@1511291008akcin1511291008rogna1511291008oj1511291008

prof. dr hab. Jacek Hołówka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia analityczna, bioetyka
email: lp.ud1511291008e.wu@1511291008akwol1511291008oh.j1511291008

mgr Emilia Kaczmarek
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka farmabiznesu, dydaktyka etyki
email: moc.l1511291008iamg@1511291008keram1511291008zcak.1511291008aklim1511291008e1511291008

dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: nauki polityczne

prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: socjologia i antropologia medycyny
email: lp.ud1511291008e.wu@1511291008zciwo1511291008klaw-1511291008akswo1511291008kdar.1511291008m1511291008

dr Joanna Różyńska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka prokreacyjna, etyka badań naukowych
email: lp.ud1511291008e.wu@1511291008aksny1511291008zor.j1511291008; moc.l1511291008iamg@1511291008aksny1511291008zorj1511291008

prof. UW dr hab. Magdalena Środa
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka społeczna i polityczna

dr Rafał Wonicki 
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka
email: lp.ud1511291008e.wu@1511291008ikcin1511291008owlaf1511291008ar1511291008

mgr Katarzyna Chludzińska – koordynator ds. praktyk/opiekun studentów I roku
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: moc.l1511291008iamg@1511291008ksniz1511291008dulhc1511291008.k1511291008

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki – koordynator ds. IT
doktorant – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członek Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: lp.ik1511291008ceiwz1511291008dein-1511291008aliwa1511291008z@buk1511291008aj1511291008