Wykładowcy

prof. dr hab. Paweł Łuków – kierownik studiów Bioetyka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: etyka, bioetyka, etyka kliniczna
email: lp.ud1529416441e.wu@1529416441wokul1529416441.w.p1529416441

 

dr Anna Alichniewicz
Zakład Bioetyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dziedzina: bioetyka; filozofia medycyny; tanatologia; fenomenologia cielesności
email: lp.zd1529416441ol.de1529416441mu@zc1529416441iwein1529416441hcila1529416441.anna1529416441

dr Wojciech J. Bober
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka nowych technologii
email: lp.ud1529416441e.wu@1529416441rebob1529416441jw1529416441

dr hab. Maria Boratyńska
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: prawo cywilne, prawo medyczne
email: lp.ud1529416441e.wu.1529416441aipw@1529416441aksny1529416441tarob1529416441.m1529416441

prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka środowiska naturalnego
email: lp.ud1529416441e.wu@1529416441akcin1529416441rogna1529416441oj1529416441

prof. dr hab. Jacek Hołówka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia analityczna, bioetyka
email: lp.ud1529416441e.wu@1529416441akwol1529416441oh.j1529416441

mgr Emilia Kaczmarek
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka farmabiznesu, dydaktyka etyki
email: moc.l1529416441iamg@1529416441keram1529416441zcak.1529416441aklim1529416441e1529416441

dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: nauki polityczne

prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: socjologia i antropologia medycyny
email: lp.ud1529416441e.wu@1529416441zciwo1529416441klaw-1529416441akswo1529416441kdar.1529416441m1529416441

dr Joanna Różyńska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka prokreacyjna, etyka badań naukowych
email: lp.ud1529416441e.wu@1529416441aksny1529416441zor.j1529416441; moc.l1529416441iamg@1529416441aksny1529416441zorj1529416441

prof. UW dr hab. Magdalena Środa
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka społeczna i polityczna

dr Rafał Wonicki 
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka
email: lp.ud1529416441e.wu@1529416441ikcin1529416441owlaf1529416441ar1529416441

mgr Katarzyna Chludzińska – koordynator ds. praktyk/opiekun studentów I roku
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: moc.l1529416441iamg@1529416441ksniz1529416441dulhc1529416441.k1529416441

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki – koordynator ds. IT
doktorant – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członek Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: lp.ik1529416441ceiwz1529416441dein-1529416441aliwa1529416441z@buk1529416441aj1529416441