Wykładowcy

prof. dr hab. Paweł Łuków – kierownik studiów Bioetyka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: etyka, bioetyka, etyka kliniczna
email: lp.ud1506242179e.wu@1506242179wokul1506242179.w.p1506242179

 

dr Wojciech J. Bober
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka nowych technologii
email: lp.ud1506242179e.wu@1506242179rebob1506242179jw1506242179

dr hab. Maria Boratyńska
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: prawo cywilne, prawo medyczne
email: lp.ud1506242179e.wu.1506242179aipw@1506242179aksny1506242179tarob1506242179.m1506242179

dr Weronika Chańska
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
Dziedzina: bioetyka, etyka końca życia
email: moc.l1506242179iamg@1506242179aksna1506242179hc.ak1506242179inore1506242179w1506242179

prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka środowiska naturalnego
email: lp.ud1506242179e.wu@1506242179akcin1506242179rogna1506242179oj1506242179

prof. dr hab. Jacek Hołówka
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia analityczna, bioetyka
email: lp.ud1506242179e.wu@1506242179akwol1506242179oh.j1506242179

mgr Emilia Kaczmarek
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka farmabiznesu, dydaktyka etyki
email: moc.l1506242179iamg@1506242179keram1506242179zcak.1506242179aklim1506242179e1506242179

dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: nauki polityczne

prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: socjologia i antropologia medycyny
email: lp.ud1506242179e.wu@1506242179zciwo1506242179klaw-1506242179akswo1506242179kdar.1506242179m1506242179

dr Joanna Różyńska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka prokreacyjna, etyka badań naukowych
email: lp.ud1506242179e.wu@1506242179aksny1506242179zor.j1506242179; moc.l1506242179iamg@1506242179aksny1506242179zorj1506242179

prof. UW dr hab. Magdalena Środa
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka społeczna i polityczna

dr Rafał Wonicki 
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka
email: lp.ud1506242179e.wu@1506242179ikcin1506242179owlaf1506242179ar1506242179

mgr Katarzyna Chludzińska – koordynator ds. praktyk/opiekun studentów I roku
doktorantka – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: moc.l1506242179iamg@1506242179ksniz1506242179dulhc1506242179.k1506242179

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki – koordynator ds. IT
doktorant – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Członek Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: lp.ik1506242179ceiwz1506242179dein-1506242179aliwa1506242179z@buk1506242179aj1506242179