Zaproszenie na III Wiosenną Szkołę Bioetyki

Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zapraszają na III Wiosenną Szkołę Bioetyki:

BIOETYKA A PRAWA CZŁOWIEKA

Termin: 25-27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Cel szkoły: Podstawowym celem tegorocznej Wiosennej Szkoły Bioetyki jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników na temat relacji między bioetyką a dyskursem praw człowieka oraz na temat fundamentalnych wartości europejskiej bioetyki i bioprawa zawartych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie oraz uzupełniających ją protokołach dodatkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły, a także zasad rekrutacji uczestników znajdziesz tutaj lub w broszurze informacyjnej. UWAGA: Termin nadsyłania aplikacji upływa 4 czerwca!

Zaproszenie na warsztaty

Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) zapraszają na warsztaty:

PRENATAL MEDICINE AND DIVERSITY IN THE SOCIAL CONTEXT

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami, prosimy wszystkie osoby chcące wziąć z nich udział o uprzednie zarejestrowanie się. Organizatorzy nie gwarantują osobom niezarejestrowanym możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu.

O bioetyce na UW

Piszą o nas:

Pierwsze w Polsce studia bioetyczne

Podczas dwóch lat studiów magisterskich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego studenci i studentki uczą się, jak porządnie i rzetelnie debatować o sprawach najtrudniejszych mimo różnic poglądów. Wśród wykładowców znajdziemy ludzi o różnych przekonaniach i różnych specjalizacji: etyków, antropologów, socjologów czy prawników. To dzięki tym studiom widzę, czego w polskiej debacie bioetycznej brakuje.

Źródło: link

Wiosenna Szkoła Bioetyki 2017

Zapraszamy na II WIOSENNĄ SZKOŁĘ BIOETYKI: „Bioetyka w zglobalizowanym świecie” 

Organizatorzy:

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego oraz SKN „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego

Termin: 26-28 czerwca 2017 r.
Miejsce: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie k/o Warszawy

Szczegółowe informacje ⇒ TUTAJ