Konferencja „Etyka badań naukowych”

Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN serdecznie zapraszają na konferencję naukową

„Etyka badań naukowych”

Termin: 14 grudnia 2018
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica

Tematyka: Przedmiotem konferencji jest etyka badań naukowych, czyli dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa, wzajemnie powiązanie, obszary (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; oraz (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych.

PROGRAM KONFERENCJI 

Rejestracja uczestników została już zakończona. Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego oraz organizacji konferencji można znaleźć na stronie konferencji.

Konferencja „Przejrzystość współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów”

Termin: 30 listopada 2018 r., w godzinach 9:30 – 16.15
Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/25) w Warszawie, sala im. Władysława Bartoszewskiego
Organizatorzy: Mental Health Europe oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

 

O konferencji: Mental Health Europe, wspólnie z Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, organizuje spotkanie poświęcone przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów. Odbędzie się ono 30 listopada 2018 roku w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/25) w Warszawie w godzinach 9:30-16:15.

Zaproszenie na III Wiosenną Szkołę Bioetyki

Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zapraszają na III Wiosenną Szkołę Bioetyki:

BIOETYKA A PRAWA CZŁOWIEKA

Termin: 25-27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Cel szkoły: Podstawowym celem tegorocznej Wiosennej Szkoły Bioetyki jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników na temat relacji między bioetyką a dyskursem praw człowieka oraz na temat fundamentalnych wartości europejskiej bioetyki i bioprawa zawartych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie oraz uzupełniających ją protokołach dodatkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły, a także zasad rekrutacji uczestników znajdziesz tutaj lub w broszurze informacyjnej. UWAGA: Termin nadsyłania aplikacji upływa 4 czerwca!

Zaproszenie na warsztaty

Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) zapraszają na warsztaty:

PRENATAL MEDICINE AND DIVERSITY IN THE SOCIAL CONTEXT

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami, prosimy wszystkie osoby chcące wziąć z nich udział o uprzednie zarejestrowanie się. Organizatorzy nie gwarantują osobom niezarejestrowanym możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu.