Zapraszamy na VIII Wiosenną Szkołę Bioetyki

Komitet Bioetyki PAN i Centrum Bioetyki i Bioprawa po raz ósmy organizują Wiosenną Szkołę Bioetyki. Tym razem będziemy rozmawiać o wyzwaniach etycznych, prawnych, politycznych i kulturowych, jakie wiążą się z realizacją postulatów globalnej solidarności i współpracy w obszarze ochrony zdrowia oraz sprawiedliwego dostępu do korzyści płynących z rozwoju nauki. Rekrutacja na tegoroczną Szkołę już się zakończyła Zapraszamy za rok:)

Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej

W dniu 31 marca 2024 r. upływa termin zgłaszania referatów na Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im. dr. Pawła Wójcika, które odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 maja 2024 r.  Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy Szczegóły tutaj

Konferencja “AI, Philosophy and Religion”

Konferencja poświęcona jest (coraz bardziej zaskakującym) związkom między Sztuczną Inteligencją, filozofią i religią. Wśród dyskutowanych tematów znajdą się następujące:

  • nowe perspektywy, wyzwania i kierunki dla filozofii lub religii, powstałe w związku z rozwojem AI,
  • możliwości rozwoju AI powstałe dzięki filozofii czy religii,
  • zalety wykorzystania chatbotów opartych na dużych modelach językowych (LLMs) w logicznej analizie dyskursu religijnego,
  • uwarunkowania metodologiczne i techniczne, wyzwania i możliwości dla projektów badawczych łączących sztuczną inteligencję, filozofię i religię.

Organizatorzy zapraszają pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów do zgłaszania wystąpień związanych z powyższymi tematami lub innymi, które w podejmowanej problematyce wiążę AI z filozofią lub religią. Szczegóły i dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://aiphirel2024.pl/

Organizatorami są Marcin Trepczyński z Wydziału Filozofii UW i Furkan Ozcelik z Uniwersytetu w Tuluzie.

Konferencja „Stany splątane: naturokulturowe praktyki opisu świata”

Do dnia 31 marca można składać propozycje wystąpień na konferencję doktorancko-studencką „Stany splątane: naturokulturowe praktyki opisu świata”, która odbędzie się 24-25 maja 2024 w Warszawie. Zgłoszenia w formie krótkiego opisu (200 słów) i notki  biograficznej nadsyłajcie na adres: . Szczegóły tutaj