Rekrutacja

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku studiów. Szczególnie zapraszamy absolwentów studiów z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych oraz nauk o kulturze fizycznej.

Czekamy na kandydatów, którzy:

  • mają świadomość problemów etycznych, jakie rodzi dynamiczny rozwój nauk biomedycznych, i dostrzegają potrzebę refleksji  na ich temat;
  • doceniają znaczenie uwarunkowań  moralnych, społeczno-kulturowych, prawnych i polityczno-ekonomicznych dla kształtu praktyki medycznej oraz rozwoju wiedzy i techniki biomedycznej;
  • są otwarci na dyskusję i lubią się uczyć;
  • doceniają wartość pracy w środowisku interdyscyplinarnym;
  • posługują się językiem angielskim na poziomie B2 w sposób umożliwiający aktywny udział w zajęciach akademickich prowadzonych w tym języku.