Kontakt

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
e-mail:

[w sprawach studenckich należy kontaktować się z sekretariatem studiów – dane kontaktowe poniżej]


Sekretariat kierunku bioetyka

mgr Alicja Chybińska


Kierowniczka studiów na kierunku bioetyka

dr Joanna Różyńska

  • Wydział Filozofii, Centrum Bioetyki i Bioprawa, pokój 6 (parter)
  • Dyżur (2023/2034): piątek godz. 10.00-11.00 [proszę o kontakt mailowy przed planowanym spotkaniem na Wydziale; zachęcam także do umawiania spotkań zdanych w obustronnie dogodnych terminach]
  • e-mail:
  • tel. 606 688 182


Opiekunka praktyk studenckich 

dr Emilia Kaczmarek 

  • email:
  • Dyżur (2023/2024): piątek godz. 11.30-13.00 (Wydział Filozofii, Zakład Etyki, p. 8)