Przedmioty

A. Przedmioty z zakresu bioetyki

 • Wstęp do bioetyki  [I rok, 30 godz.]
 • Etyka kliniczna  [I rok, 60 godz.]
 • Etyka badań naukowych  [II rok, 60 godz.]
 • Komisje i konsultacje etyczne  [II rok, 30 godz.]
 • Bioetyka i edukacja  [II rok, 30 godz.]
 • Seminaria bioetyczne do wyboru  [I i II rok, 6 x 30 godz.]

Student ma obowiązek zaliczyć w trakcie studiów 6 specjalistycznych seminariów bioetycznych [6 x 30 godzin], w tym przynajmniej dwa w języku angielskim. Seminaria bioetyczne dzielą się na dwie grupy – seminaria stałe i seminaria  autorskie. Student może wybierać zajęcia z obu kategorii. Seminaria stałe są oferowane w każdym roku akademickim, naprzemiennie w języku polskim i w języku angielskim. Student może zrealizować wybrane seminarium w wybranym przez siebie języku.

Seminaria bioetyczne stałe:

 • Etyka prokreacyjna (Procreative ethics) 
 • Etyka końca życia (Ethics of end-of-life issues)
 • Etyka nowych technologii  (Ethics of new technologies
 • Etyka środowiska naturalnego (Environmental ethics)

Seminaria bioetyczne autorskie widoczne są na planie zajęć na dany rok akademicki.  

B. Przedmiotu z zakresu nauk humanistycznych 

 • Metody etyki  [I rok, 60+60 godz.]
 • Etyka społeczna i polityczna [II rok, 30 godz.]
 • Fakultet filozoficzny do wyboru [I rok, 60+60 godz.]

Student ma obowiązek zrealizować w trakcie studiów jeden dwusemestralny fakultet filozoficzny z oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii UW dla kierunku studiów filozofia. Rekomendowane fakultety: BiopolitykaFilozofia społeczna; Filozofia polityki; Filozofia kultury; Filozofia nauki. Za zgodą tutora, zamiast fakultetu z powyższej listy, student może zrealizować inne zajęcia kursowe lub fakultatywne oferowane przez Instytut Filozofii.

C. Przedmioty z zakresu nauk społecznych 

 • Prawo wobec medycyny i biotechnologii [I rok, 60 godz.]
 • Socjologia i antropologia medycyny z elementami metodologii nauk społecznych [I rok, 60 godz.]
 • System ochrony zdrowia z elementami polityki zdrowotnej  [II rok, 30 godz.]
 • Biopolityka i prawa człowieka  [II rok, 30 godz.]

D. Przedmioty ogólnouniwersyteckie 

Student ma obowiązek zrealizować w trakcie studiów 150 godzin zajęć ogólnouniwersyteckich.