Kadra

Pierwszy rząd od góry, od lewej:
prof. dr hab. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska, prof. dr hab. Jacek Hołówka

Drugi rząd od góry, od lewej:
dr hab. Maria Boratyńska, dr hab. Magdalena Środa prof. UW, dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

Trzeci rząd od góry, od lewej:
dr Anna Alichniewicz, dr Rafał Wonicki, prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska

Czwarty rząd od góry, od lewej:
mgr Emilia Kaczmarek, mgr Katarzyna Chludzińska, mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki