Kadra

 

[Kolejność przypadkowa]

Pierwszy rząd od góry, od lewej:
prof. dr hab. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska, dr Emilia Kaczmarek, dr Katarzyna Bielińska

Drugi rząd od góry, od lewej:
dr hab. Maria Boratyńska, dr hab. Magdalena Środa prof. UW, dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, dr Agata Łukomska

Trzeci rząd od góry, od lewej:
dr Anna Alichniewicz, dr hab. Agnieszka Wołowicz prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, dr hab. Rafał Wonicki