Publikacje

Najnowsze publikacje książkowe wykładowców

Konsultacje etyczne w praktyce klinicznej, J. Różyńska (red.), Scholar, Warszawa 2023. Publikacja finansowana w ramach projektu Rozwój bioetyki partycypacyjnejNPRH, Rozwój 2b
Nr projektu: 2bH 15 0185 83


Edukacja bioetyczna na uczelniach medycznych, P. Łuków (red.), Scholar, Warszawa 2022. Publikacja finansowana w ramach projektu Rozwój bioetyki partycypacyjnejNPRH, Rozwój 2b
Nr projektu: 2bH 15 0185 83