W ETYCE o bioetyce

ETYKA istnieje od 1966 roku. Jest miejscem wymiany idei dla filozofów moralności. Czasopismo redaguje Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW. Publikujemy artykuły z zakresu etyki teoretycznej, historii etyki i historii idei etycznych, a także etyki stosowanej, w tym bioetyki.

Zachęcamy studentów bioetyki do lektury artykułów dotyczących problematyki bioetycznej publikowanych w ETYCE, w szczególności następujących tekstów:

Etyka 49/2014 

Etyka 47/2013 

Etyka 45/2012

Etyka 44/2011

Etyka 43/2010

Etyka 39/2006 

Etyka 36/2003

Etyka 35/2002

Etyka 34/2001

Etyka 33/2000