Wykładowcy

W porządku alfabetycznym: 

dr Anna Alichniewicz
Zakład Bioetyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dziedzina: bioetyka; filozofia medycyny; tanatologia; fenomenologia cielesności
email: 

dr Katarzyna Bielińska
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka globalna, etyka środowiskowa, filozofia społeczno-polityczna
email:

dr hab. Maria Boratyńska
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: prawo cywilne, prawo medyczne
email:

dr Magdalena Gawin
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, filozofia praw człowieka, biopolityka
email:

prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka środowiska naturalnego
email:

dr Agata Łukomska
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, edukacja etyczna
email:

prof. dr hab. Paweł Łuków 
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: etyka, bioetyka, etyka kliniczna
email:

dr Emilia Kaczmarek
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Centrum Bioetyki i Bioprawa
Dziedzina: bioetyka, etyka farmabiznesu, dydaktyka etyki
email:

dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: nauki polityczne

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: socjologia i antropologia medycyny
email:

dr Joanna Różyńska – kierownik studiów Bioetyka
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: bioetyka, etyka prokreacyjna, etyka badań naukowych
email:

prof. UW dr hab. Magdalena Środa
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: etyka, etyka społeczna i polityczna

dr hab. Agnieszka Wołowicz 
Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: disability studies, feminist disability studies
email:

dr hab. Rafał Wonicki 
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Dziedzina: filozofia polityki, biopolityka
email: 

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki – koordynator ds. IT
doktorant – Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Centrum Bioetyki i Bioprawa
email: