Publikacje

Najnowsze publikacje książkowe wykładowców

Paweł Łuków (red.), Zrozumieć śmierć człowieka, Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych, Warszawa 2015.

PL - Zrozumiec smierc czlowieka

„Praca składa się z siedmiu artykułów, podzielonych na dwie grupy tematyczne. Pierwsza obejmuje artykuły omawiające filozoficzne, medyczne i teologiczne wymiary śmierci. Cztery końcowe opracowania poruszają zagadnienia związane z transplantacją narządów ex mortuo. Jest to przemyślany i udany zabieg kompozycyjny. Pierwsza grupa prac – stanowiąc blok artykułów mających samoistną wartość poznawczą – jednocześnie daje podstawy rozważaniom dotyczącym przeszczepów, ułatwiając zarazem ich zrozumienie i podnosząc pożytki poznawczo-informacyjne recenzowanej całości.” [z recencji dr. hab. Kazimierza Szewczyka]

„Publikacja Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych podejmująca zagadnienie śmierci człowieka jest bardzo wartościową pozycją. Jest to niewątpliwie lektura wymagająca skupienia i wnikliwości, porusza bowiem problem trudny i który przez wiele lat był swoistym tabu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na „potoczne” poglądy o śmierci człowieka ma wpływ wiele czynników takich jak światopogląd, przekonania religijne, poziom wykształcenia, a także wiedzy o życiu i śmierci. W kwestii życia i śmierci muszą wypowiadać się przedstawiciele wielu dyscyplin, medycy, etycy, religioznawcy i inni. Powinniśmy włączyć tę publikację do „biblioteki” medycznej wielu specjalności: neurochirurgów, neurologów, anestezjologów, ratowników medycznych, jak i wielu innych.” [z recencji dr hab. med. Wojciecha Łebkowskiego]

—————————————

Paweł Łuków, Tomasz Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, PZWL, Warszawa 2014.

Nowoczesny i zwięzły podręcznik adresowany do studentów medycyny oraz innych kierunków medycznych jako podstawa nauczania filozofii i etyki medycznej. Przedstawia specyfikę medycyny opartej na wiedzy naukowej oraz jej uwarunkowania etyczno-prawne.

W pierwszej części omówiono zagadnienia filozofii nauki i jej znaczenie dla nauk przyrodniczych i medycznych. Następnie przybliżono wybrane teorie normatywne z zakresu etyki filozoficznej. W trzeciej części zaprezentowano zagadnienia specyficzne dla współczesnej medycyny. W poszczególnych rozdziałach scharakteryzowano standardy etyczne właściwe dla różnych dziedzin praktyki medycznej. Podręcznik wyróżnia odniesienie standardów etycznych zawodów medycznych do obowiązującego prawa. Opracowanie kładzie duży nacisk na realne aspekty pracy lekarza i występujących w niej dylematów etycznych.

—————————————

Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

imagesViewerPublikacja stanowi nowoczesny, kompleksowy przewodnik po bioetyce – nowej dziedzinie refleksji teoretycznej i praktyki społecznej zajmującej się etycznymi aspektami nauk biomedycznych w kontekście ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, ekonomicznych i prawnych. W przygotowaniu opracowania udział wzięło trzydziestu wybitnych polskich filozofów, etyków, prawników i lekarzy, którzy od lat zajmują się problematyką bioetyczną i mają istotny wpływ na kształt krajowej debaty bioetycznej.

W książce zaprezentowano najważniejsze problemy etyczne, jakie pojawiają się we współczesnej praktyce klinicznej i badawczej oraz w procesie tworzenia i realizacji polityki zdrowotnej. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają ich genezę i złożoną, wielowymiarową naturę. Dostarczają wiedzy na temat podstawowych pojęć, wartości, zasad i argumentów, jakie pojawiają się w dyskusjach bioetycznych. Ukazują różnorodność poglądów i stylów uprawiania bioetyki.

—————————————

Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, WUW Warszawa 2013

MR_doswiadczenie_in_vitroPierwsza w Polsce praca antropologiczna dotycząca nowych technologii reprodukcyjnych. Autorka przeprowadza analizę dyskursu medialnego i interpretuje dane uzyskane na podstawie wywiadów etnograficznych. Książka jest przezna- czona nie tylko dla środowiska naukowego, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych społecznym wymiarem polskiej debaty o in vitro, w obiektywny i naukowy sposób analizuje społeczny dyskurs dotyczący nowych technologii reprodukcyjnych.

 

—————————–