O bioetyce na UW

Piszą o nas:

Pierwsze w Polsce studia bioetyczne

Podczas dwóch lat studiów magisterskich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego studenci i studentki uczą się, jak porządnie i rzetelnie debatować o sprawach najtrudniejszych mimo różnic poglądów. Wśród wykładowców znajdziemy ludzi o różnych przekonaniach i różnych specjalizacji: etyków, antropologów, socjologów czy prawników. To dzięki tym studiom widzę, czego w polskiej debacie bioetycznej brakuje.

Źródło: link