Zaproszenie na III Wiosenną Szkołę Bioetyki

przez | 22/03/2018

Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zapraszają na III Wiosenną Szkołę Bioetyki:

BIOETYKA A PRAWA CZŁOWIEKA

Termin: 25-27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Cel szkoły: Podstawowym celem tegorocznej Wiosennej Szkoły Bioetyki jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników na temat relacji między bioetyką a dyskursem praw człowieka oraz na temat fundamentalnych wartości europejskiej bioetyki i bioprawa zawartych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie oraz uzupełniających ją protokołach dodatkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły, a także zasad rekrutacji uczestników znajdziesz tutaj lub w broszurze informacyjnej. UWAGA: Termin nadsyłania aplikacji upływa 4 czerwca!